Pisarna

Obvestilo za tiste, ki izdelujete družinska drevesa ali vas zanimajo historični podatki iz krstne, poročne ali pogrebne knjige. Večino teh knjig hrani Nadškofijski arhiv v Mariboru, ki je omogočil spletni vpogled, ki je javno dostopen.

Povezavo najdete tukaj: https://data.matricula-online.eu/sl/slovenia/maribor/nazarje/

Obsega pa

 • krstni knjigi in indeks od leta 1832 do 1892
 • mrliško knjigo in indeks od leta 1848 do 1892
 • poročno knjigo in indeks od leta 1868 do 1892

Samostanski arhiv hrani še:

 • krstno knjigo od leta 1784 do 1832
 • mrliško knjigo od leta 1790 do 1847
 • poročno knjigo od leta 1790 do 1867

Matičnih knjig za obdobje od 1892 do 1945 žal ni.

Krst otroka je blagoslov za družino, vendar pomeni več kot samo blagoslov.

 • Krst odpre vrata v skupnost Cerkve.
 • Po njem bo lahko otrok prejel še druge zakramente.
 • Otrok postane del Kristusovega telesa.
 • Deležen bo Kristusovega odrešenja in večnega življenja.
 • Otrok, ki se še ne zaveda in se ne more odločati, je krščen v veri staršev, zato je potrebna priprava staršev na njegov krst.

Privoščimo si duhovno poglobitev ob vsakem otroku, ki se rodi v družini.

Priprava je obvezna za prvega in drugega otroka.

KAKO SE PRIPRAVITI NA KRST OTROKA?

Še pred otrokovim rojstvom se z duhovnikom dogovorite o pripravi na krst in o datumu krsta.

 

Božja beseda primerna za obred svetega krsta (iz obrednika)

Berila iz stare zaveze

 1. 2Mz 17,3-7 Imejmo vero, da je Bog blizu
 2. Ezk 36,24-28 Bog nam bo dal novo srce
 3. Ezk 47, 1-9.12 S Krstom smo potopljeni v Kristusa

Berila iz nove zaveze

 1. Rim 6, 3-5 Po krstu živimo novo življenje
 2. Rim 8, 28-32 Poklicani smo v božjo slavo
 3. 1 Kor 12,12-13 V Kristusu smo vsi eno telo
 4. Gal 3,26-28 Krst je vir edinosti
 5. Ef 4,1-6 Po krstu smo edini v veri
 6. 1Pt 2,4-5,9-10 Vi ste izvoljeni rod, kraljevo duhovništvo

Psalmi

 1. Psalm 23 – Gospod je moj pastir
 2. Psalm 27 – Gospod je moja luč
 3. Psalm 34 – Okusite in spoznajte, kako dober je Gospod

Evangeliji

 1. Mt 22,35-40 Jezusova zapoved ljubezni
 2. Mt 28,18-20 Učite in krščujte vse narode
 3. Mr 1,9-11 Po krstu smo božji otroci
 4. Mr 10,13-16 Pustite male k meni
 5. Mr 12, 28b-34 Ljubi svojega Boga nad vse
 6. Jn 3,1-6 B Bogu se moramo znova roditi
 7. Jn 4,5-14 O, da bi poznali božji dar
 8. Jn 6,44-47 Kdor veruje v Kristusa, ima večno življenje
 9. Jn 7, 37b-39a
 10. Jn 9, 1-7 Kristus nas razsvetljuje
 11. Jn 15, 1-11 Vcepljeni v Kristusa
 12. Jn 19, 31-35 Kristusova Kri nas v krstu rešuje

Navedene odlomke lahko prenesete tukaj.

berila-za-krst

Spoved

 

Čas zaroke je čas, ko se par intenzivno pripravlja na poroko, pri tem pa medse povabi Boga in njegovo milost. Je obenem čas rasti, odgovornosti in milosti. Cerkvena zaroka je zakramental; pomeni obred, ki v človeku vzbuja pobožnost, ima lahko posledice na notranjem področju, človeka moralno zavezuje, ni pa učinkovito vidno znamenje nevidne božje milosti oz. zakrament. Teh je samo sedem.

Zaroka naj bo v letu pred poroko.

Cerkveno zaroko lahko sklene par v zasebnem, prijateljskem ali družinskem krogu. Je obred, pri katerem par sprejme blagoslov za nadaljnje življenje.

V tem času mlad par zori skupaj in se navaja na skupno zakonsko življenje in se še bolj izoblikuje kot par, saj se zaročenca skupaj intenzivno pripravljata na zakonsko življenje in se morata oba zavedati odgovornosti in prositi božjega blagoslova, da bosta ostala skupaj za vse življenje. Skupaj odkrivata drug drugega in spoznavata svoje napake in napake svojega zaročenca, morata se jih naučiti sprejemati in se navajati k odgovornosti za drugega in s tem še bolj poglabljati brezpogojno ljubezen, ki bo morala biti v zakonu na prvem mestu skupaj z brezpogojnim razdajanjem.

Skozi intenzivno pripravo zaročenca dokončno spoznata ali sta pripravljena na zakonsko življenje ali ugotovita, da nista za skupno življenje in zakon.

Čas zaroke in priprave na poroko je za zaročenca tudi čas rasti v veri, ki sedaj dobiva poteze enosti, ki jo živita zakonca v zakonu.

Koraki za pripravo cerkvene poroke:

 1. Obiskati tečaj priprave na zakon.
 2. Določiti datum in kraj poroke.
 3. Dogovoriti se z župnikom, ki bo zaročenca poročil, o poteku priprave.
 4. Pridobiti potrebne listine (krstni oz. samski list, poročni zapisnik, spregled (če je potrebno)).
 5. Dogovoriti se z župnikom – upraviteljem cerkve, kjer bo poroka (če ta ni isti, ki bo zaročenca poročil).

V naši cerkvi so dovoljen le tiste poroke, ki so po obliki in vsebini skladne z obredom, ki ga predvideva poročni obrednik in so spremljane s primerno glasbo. O tem se predhodno pogovorite z župnikom.

Celotno besedilo si lahko prenesete tukaj.

PESMI PRIMERNE ZA POROČNI OBRED V CERKVI

Kako izbrati glasbo za poroko? –  (članek spletnega portala Iskreni)

(klikni na naslov pesmi za predvajanje v spletu)

1.) Deni me

2.) Visoka pesem

3.) Ko dvigneš me

4.) Dal si čisto mi srce / Aleleuja

5.) Kako lepo je živeti

6.) Poj ljubezni

7.) Zdaj sem tu moj Bog

8.) Daj mi roko moj brat/Mnogo poti

9.) Moj Jezus, Rešitelj

10.) Preišči me, o Bog, spoznaj moje srce

11.) Vsa zemlja govori

12.) Pojte z menoj Gospodu vsi

13.) Danes zopet praznik je ljubezni

14.) Predte stopam, Oče

15.) Ni ljubezni, kakor je ta

16.) V Gospodu je moja moč

17.) Življenje v Tebi

18.) Čas življenja

19.) Luč si za svet

20.) Glejte to telo

21.) Na krilih želja

 

22.) Ave Maria – Bach/Gounod

23.) Ave Maria – Schubert

24.) Ave Maria – Caccini

25.) Wedding march – Wagner

26.) Wedding march – Caccini

27.) Wedding march – Pachelbell – Canon

Datoteko lahko prenesete tukaj. 

 

Bolniško maziljenje

 

Krščanski pogreb (pdf)

Krščanski pogreb (pdf)

 

Kako ravnati ob smrti svojcev?

Umiranje je proces, v katerem se umirajoči začne poslavljati (če ne gre za nenadno smrt ali če mu je to omogočeno), saj sluti bližajoči se konec svojega življenja. Zato je bližina domačih tistemu, ki umira, v veliko pomoč in uteho, posebno takrat, ko ne moremo več storiti ničesar, kar bi izboljšalo stanje.

Zakramenti za umirajoče

Med zakramente za umirajoče sodijo sv. spoved, bolniško maziljenje in sv. obhajilo. Bolni in onemogli lahko prejemajo obhajilo kot duhovno krepčilo in zdravilo. Prav je, da jim omogočimo tudi spoved, dokler so še toliko pri močeh, da to zmorejo. Če ne zmorejo ne enega ne drugega, jih lahko duhovnik le še mazili. Bolnik, ki prejme zakramente za umirajoče, običajno bolj spravljen in miren vstopi v svojo zadnjo uro. Prav tako je bližina duhovnika v pomoč svojcem, ki se soočajo s smrtjo.

Slovo od pokojnega

Ob ugotovljeni smrti lahko ob pokojnem le še molimo. Umrli ne more več prejeti zakramentov. Če svojec umre v bolnišnici ali v domu za ostarele, vam mora osebje doma ali bolnišnice omogočiti, da se poslovite od pokojnega. V bolnišnici je temu namenjen poseben prostor ali pa za zasebnost poskrbijo na oddelku, kjer je bil bolnik.

Potem ko zdravnik ugotovi smrt je po zakonu določeno, da mora pogrebno podjetje v treh urah poskrbeti za pokojnega in ga odpeljati v svoje prostore.


Pogreb

Možni sta dve vrsti pogreba: pokop s krsto ali upepelitev, torej pokop z žaro. Cerkev je zadržana do drugih oblik pogrebov, ki so danes v navadi.

Pogreb s krsto

Za žalujočega je pomembno, da se lahko poslovi od telesa, saj tako ne le ve, ampak tudi doživi, da ima tako pokojnega telesno zadnjič pred seboj. Zato je primerno, kjer je to mogoče, da se krsta odpre, če se seveda s tem omogoči dostojanstvo pokojnemu.

Pogreb z žaro

Pri nas je sicer navada, da poteka obred pogreba v primeru upepelitve enako kot takrat, kadar pokojnik leži v krsti. Naravno je, da se poslovimo od telesa pokojnega, saj smo ga v tem telesu srečevali in je njegovo telo izražalo njegovo osebo. Zato se je nekoliko vsiljeno in težko poslavljati od kovinske žare, za katero moramo verjeti, da vsebuje pepel. Zato pri pogrebih z žaro Cerkev priporoča bodisi obred slovesa pred upepelitvijo bodisi celoten obred pogreba pred upepelitvijo, temu sledi upepelitev in nato se žara pokojnega samo spoštljivo odnese na grob.

Slovo pred upepelitvijo je opisano v pogrebnem obredniku. Za to slovo se je potrebno dogovoriti z duhovnikom in željo sporočiti pogrebni službi.


Prijava pogreba

 • Pogreb prijavimo na pogrebnem podjetju, potem ko zdravnik potrdi dejstvo smrti (če svojec umre v domu za ostarele ali v bolnišnici, uredimo vse potrebno tam, če umre na domu, je potrebno klicati urgentno ambulanto (tel.: 05 338 32 00)).
 • Dogovorimo se glede dneva in ure pogreba.
 • Prijavimo pogreb domačemu župniku in nato uro potrdimo še v pogrebnem podjetju, potem ko se je župnik z dnem in uro strinjal.

Za prijavo pogreba je potrebno poznati naslednje podatke pokojnega:

Čas in kraj smrti, naslov, rojstni datum, dekliški priimek (za ženske), ime sozakonca (za poročene), poklic, vzrok smrti.


Oblike pogreba

Pogreb z mašo

V poslovilni dvorani se opravi sv. maša za pokojnega. Obred poslednjega priporočanja z napevom “Pridite na pomoč svetniki božji …” sledi obhajilu.

Ob izhodu iz poslovilne dvorane duhovnik poje psalm 50: “Usmili se me Bog po svoji milosrčnosti.”

Oblikuje se sprevod, na čelu katerega gre križ, za njim slovenska zastava, nato duhovnik, za njim pokojni, za njim pa svojci.

Sprevod je namenjen molitvi in premišljevanju in ne govorjenju.

Pri grobu

Pesem je lahko med zbiranjem pri grobu.

Blagoslov groba.

Polaganje v grob.

Ponazorilni obredi: blagoslov pokojnega v grobu, pokaditev, simboličen pokop

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Ni berljivo? Spremeni tekst. captcha txt