Molitev na grobu za praznik vseh svetih

 v Župnija

Bratje in sestre, pred vami je oblika molitve, ki jo lahko izberete ob obisku groba vaših dragih pokojnih ali pa jo uporabite za molitev doma, če na grob ne morete.

 

Molitev na grobu za praznik vseh svetih

 

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

Na grobu smo se zbrali zaradi ljubezni do sorodnikov, prijateljev, dobrotnikov in znancev, ki so že odšli od nas. Verujemo, da se s smrtjo ne njihovo življenje ni končalo, ampak spremenilo. Namenili jim bomo naše molitve in zanje nebeškega Očeta prosili usmiljenja in pomoči.

Molimo. [Nekaj časa v tišini molimo.]

Nebeški Oče, tvoj ljubljeni Sin in naš Gospod Jezus Kristus je premagal smrt in prešel v novo življenje. Naj se naši rajni udeležijo njegove zmage nad smrtjo in uživajo večno srečo v gledanju tebe, ki si naš Stvarnik in Odrešenik. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.

 

Branje iz Svetega pisma

Berilo iz knjige Razodetja

Nato sem videl novo nebo in novo zemljo. Kajti prvo nebo in prva zemlja sta izginila in morja ni bilo več.  Videl sem tudi sveto mesto, novi Jeruzalem, ko je prihajal z neba od Boga, pripravljen kakor nevesta, ki se je ozaljšala za svojega ženina. In zaslišal sem močen glas, ki je prišel od prestola in rekel: »Glej, prebivališče Boga med ljudmi! In prebival bo z njimi, oni bodo njegova ljudstva in Bog sam bo z njimi, njihov Bog. In obrisal bo vse solze z njihovih oči in smrti ne bo več, pa tudi žalovanja, vpitja in bolečine ne bo več. Kajti prejšnje je minilo.« Tisti, ki je sedèl na prestolu, pa je rekel: »Glej, vse delam novo!«

To je Božja beseda. Bogu Hvala.

 

Prošnje:

  1. Dobri Bog, prosimo te za naše rajne, ki še potrebujejo očiščenja v vicah. Odpusti jim vse.
  2. Dobri Bog, prosimo te za vse, ki so umrli brez podeljenih zakramentov za umirajoče. Nam pa prebudi zavest, da bomo oslabelim in umirajočim preskrbeli zakramente spovedi, maziljenja in obhajila.
  3. Dobri Bog, prosimo te za naše rajne sorodnike, dobrotnike, prijatelje in znance. Povrni jim vse dobro, ki so nam ga v življenju storili. Nam pa daj, da se jih bomo s hvaležnostjo spominjali v molitvi.
  4. Dobri Bog, prosim te za rajne papeže, škofe, duhovnike, misijonarje, redovnike in redovnice. Naj uživajo nebeško srečo, h kateri so nas vodili.
  5. Dobri Bog, prosimo te za rajne državne voditelje. Naj pri tebi najdejo kraljestvo miru, pravičnost in sreče, ki so ga na tem svetu iskali.
  6. Dobri Bog, poživi nam vero v posmrtno življenje. Naj nam bo misel na večno srečo pri tebi tolažba in spodbuda na poti življenja.

 

Bratje in sestre, molimo za naše rajne Gospodovo molitev.

Oče naš…

 

Zahvale

Izrečemo zahvale za tisto, za kar smo v življenju pokojnih hvaležni. Po vsaki zahvali rečemo: Hvala ti, dobri Bog.

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Ni berljivo? Spremeni tekst. captcha txt